GET TO KNOW US

WELCOME TO UPEKSHIT SAMUDAYA SASHAKTIKARAN TATHA BIKAS MANCH DOTI

Upekshit Samudaya Sashaktikaran Tatha Bikas Manch (USSBM) Doti has been working in Doti District since 2006 AD. It is leading Community Based Organizations Federation in humanitarian relief. Its development program has steadily evolved from service oriented community development to empowerment and relief based approaches in close coordination with impoverished and oppressed communities. USSBM Doti has devised its intervention modalities for closer commonion among local CBOS, Freed haliya Groups, Freed Haliya Cooperatives, Government, civil society and Development partner/NGO/INGOs.

Vision of USSBM

A prosperous society where people are empowered and capable to exercise their rights संस्थाको परिकल्पनाः समाजमा रहेका सबै खाले बिभेदको अन्त गरी आत्म निर्भर स्वावलम्वि सामाजिक न्याय र मानव अधिकार तथा समतामुलक समाजको निमार्ण गर्ने ।

mISSION of USSBM

Mission: To ensure the empowerment of the disadvantaged communities through facilitation on human right & skill oriented training and different awareness raising activity in education and health. संस्थाको ध्येयः समाजका विपन्न जोखिममा रहेका समुदाय हरुको समावेसी सिदान्तका आधारमा पहुच वृिद्ध गर्ने, सिपमुलक तथा ब्यवसायिक तालिमहरु संचालन गरी ब्यवसायतिर उन्मुख गर्ने, सँगठित सचेतनामुलक अभियान अध्ययन अनुसन्धान र जनवकालत का माध्यमबाट उनिहरुको सशक्तिकरण र पहुच तथा नियन्त्रण कायम गर्नका लागी कटिवद्ध हुने ।

Donate

Donate for Good cause

News & Events

सिवे दमाईको खुसी परिवार

डोटी जिल्ला को सायल गाउ पालिका वडा नं. २ पयतोला  वस्ने सिबे दमाई (४१) घ वर्गको हलिया परिचय पत्र पाएका हलिया हुन । उनका ५ […]

Our Partners