District Hospital Doti COVID-19 Medical & Protective set Distribution

दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ६ मा अवस्थित जिल्ला अस्पताल डोटीलाई सामाग्रीहरु खरिद गरी अस्पताल परिसरमै बुझाईयो ।