Ongoing Project

ELCA को आर्थिक सहयोगमा डोटी जिल्लामा LWF Nepal USSBM Doti  को संयुक्त साझेदारीतामा संचालित मुक्त हलिया तथा आन्तरिक विस्थापित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रवद्र्धनका लागि सामुहिक प्रयास (साहस) परियोजना -Strengthening the collective Action of Freed Haliyas-IDPs for their better Access & Promoting Socio-economic Right in Nepal – SAHAS) को लक्ष्य मुक्त हलिया तथा आन्तरिक विस्थापित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थामा पहुंच वृद्धि गर्दै न्यायिक तथा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने रहेको छ । यस परियोजनाका २ वटा उदेश्यहरु रहेका छन । जुन यस प्रकार छन :

  •  उदेश्य नं. १ : परियोजनाको सहयोग र सहजीकरणको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारद्वारा संचालित पुर्नस्थापना कार्यक्रमबाट मुक्त हलियाको सेवा, श्रोतहरुमा पहुँच वृद्धि गर्दै सामाजिक, आर्थिक, अवस्थामा सुधार ल्याउने ।
  • Objective 1: Increased access of freed haliya-IDPs in government rehabilitation package and resources for improving socio-economic condition.
  • Objective 2 : Strengthened institutional capacity of freed haliya people based organizations (Groups, CBOs, CBO-Federation and Cooperatives) for their sustainability.
  • उदेश्य नं. २ : मुक्त हलिया समूह, संजाल, सहकारी र समुदायमा आधारित संस्था तथा संजालहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरि दिगोपना ल्याउने ।
  • परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका ३ वटा जिल्लाहरु सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोट गरी जम्मा १२ वटा जिल्लाहरुमा पैरवी र सशक्तिकरण कार्यक्रम र सुदूरपश्चिमका ३ वटा जिल्लाहरु बैतडी, डोटी र बाजुरामा जीविकोपार्जन तथा आयआर्जन सम्बन्धि कार्यक्रम १ फेब्रुअरी २०१९ देखि ३१ जनवरी २०२१ सम्म संचालनमा रहेको छ भने यस संस्थाले डोटी जिल्लामा काम गर्दै आईरहेको छ । परियोजनाको प्राथमिक लक्षित घरधुरी (प्रत्यक्ष) बैतडी, बाजुरा र डोटी जिल्लाका १४,५७६ मुक्त हलिया र दितीय लक्षित घरधुरी (अप्रत्यक्ष) १९,०५९ मुक्त हलिया रहेका छन ।