USSBM Doti Logo

यस संस्थाको छाप बृताकार मा माथि उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा बिकास मंच तल सिलगढी डोटी स्थापना २०६२ लेखेको र बृतको बिचमा तोलेनी, डौड, कलेना, बगलेक, खिरसैन, गैरागाउ, काडामाण्डौं, सानागाउ, गाँजरी र पोखरीका समुदायमा आधारित संस्थाको स्वरुप १० वटा तारा र बिचमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी यस संस्था चिनिने स्वरुप सुर्य अंकित र संस्थाको नाम तथा ठेगानाका बिचमा १ ÷ १ वटा ताराहरु छपाली र गिरीचौका का समुदायमा आधारित संस्थाको प्रतिक स्वरुप भएको छाप लेखिएको यस संस्थाको लोगो रहेको छ । जुन यस प्रकार छ ः

USSBM Nepali Logo
USSBM Nepali Logo
USSBM English Logo
USSBM English Logo